Thành đoàn Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội năm 2021

0
42
Thực hiên Chương trình công tác Đoàn – Hội năm 2021. Ngày 08-09/10/2021 Thành Đoàn Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn công tác Đoàn – Hội cho 30 cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt trên địa bàn thành phố. Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày với 2 chuyên đề:
– Chuyên đề 1: Kỹ năng tập hợp và tổ chức sân chơi dành cho đoàn viên, thanh niên và thiếu nhi.
– Chuyên đề 2: Ứng dụng công nghệ thông tin và các phần mềm miễn phí trong việc triển khai các hoạt động và sân chơi cho đoàn viên, thanh niên.