Thành đoàn Vũng Tàu triển khai hỗ trợ giao sách cho học sinh trên địa bàn thành phố

0
53

Nhằm kịp thời hỗ trợ các em học sinh trên địa bàn thành phố trước thềm năm học mới. Ngày 5-6/9/2021, Thành đoàn Vũng Tàu triển khai hỗ trợ giao sách cho học sinh trên địa bàn thành phố. Mô hình được triển khai trên địa bàn 17 phường xã, lực lượng hỗ trợ là các Đội giao hàng tại phường xã và thành phố.

Kết quả đã trao tặng 350 bộ sách cũ và hỗ trợ giao hơn 2.000 bộ sách giáo khoa cho các em học sinh trong đợt giã cách xx hội theo chỉ thị 16 của Chính phủ.