Thực hiện Công văn số 582- CV/ĐTN ngày 29/3/2021 của Ban Thường vụ Thị Đoàn về việc đẩy mạnh thực hiện phong trào sáng tạo ra quân đồng loạt ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần luôn đề cao vai trò của thanh niên, nhắc nhở các thế hệ thanh niên phải tích cực rèn luyện, phấn đấu để trở thành những người “ Vừa hồng, vừa chuyên”, thừa kế sự nghiệp xây dựng và bảo vệ chủ nghĩa xã hội. Những lời dạy của Bác luôn là nguồn cổ vũ tinh thần to lớn, là định hướng xuyên suốt, thôi thúc lớp lớp thế hệ thanh niên Tuổi trẻ Thị xã Phú Mỹ không ngừng học tập, lao động, xung kích đi đầu tham gia giải quyết các vấn đề mới và khó khăn, phát huy trí tuệ, sức sáng tạo của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Hình ảnh tại trụ sở tiếp công dân bộ phân một cửa của Chi Đoàn khối Văn Phòng Uỷ Ban Thị Xã Phú Mỹ

Bám sát sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ đã xây dựng các văn bản, chỉ đạo triển khai, tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về sáng tạo; chú trọng tổ chức các hoạt động tạo môi trường cho tuổi trẻ phát huy khả năng sáng tạo, thi đua đẩy mạnh thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” Sáng ngày 03/04/2021 các cơ sở Đoàn đồng loạt ra quân ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Riêng đối với đoàn viên, thanh niên khối cán bộ, công chức, viên chức là việc triển khai thực hiện phong trào “3 trách nhiệm” gắn với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, nêu cao ý thức trách nhiệm hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân. Kết quả, các cơ sở Đoàn đã thành lập 10 đội Thanh niên xung kích tham gia hoạt động “Thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính” với các nội dung phối hợp với công an xã, phường tổ chức rà soát, chỉnh sửa số liệu dân cư tại địa bàn, tư vấn hỗ trợ nhân dân về nội dung liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, xây dựng, pháp luật.
Hình ảnh sáng thứ 7 tình nguyện tại trụ sở tiếp công dân UBND Phường Mỹ Xuân
Các hoạt động hưởng ứng phong trào sáng tạo trong công tác phục vụ nhân dân đã tạo được hiệu ứng tốt, có sức lan tỏa và là một hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thể hiện tinh thần xung kích, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trẻ trong cải cách hành chính, đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của đông đảo nhân dân trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ. Đồng thời là dịp để mỗi đoàn viên, thanh niên cán bộ, công chức, viên chức trẻ đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, xây dựng các mô hình, giải pháp, nghiên cứu ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin trong cải cách hành chính.
Tin bài: Thị Đoàn Phú Mỹ – Thụy Vi