Thị Đoàn Phú Mỹ: Đoàn trường THPT Phú Mỹ vào chung kết Chương trình tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 tại Hà Nội

0
1751

Thực hiện Công văn số 497-CV/ĐTN ngày 14 tháng 08 năm 2020 của Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ về việc triển khai tham gia Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” năm 2020.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhằm khuyến khích đoàn viên, thanh niên, tri thức trẻ đóng góp cho sự nghiệp đổi mới giáo dục và đào tạo thông qua các công trình, sáng kiến đổi mới phương pháp dạy học sáng tạo và hiệu quả, chế tạo ra các công cụ phục vụ giảng dạy và học tập, công trình nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học giáo dục. Trong số 1.132 công trình gửi về Trung ương Đoàn Thì Đoàn trường THPT Phú Mỹ được chọn vào danh sách 15 công trình chung khảo cuộc thi tri thức trẻ vì giáo dục năm 2020 được tổ chức tại Hà Nội đó là:

Sgarden – Thiết bị hỗ trợ trồng cây cho học sinh, nhóm tác giả : Cao Thọ Hoàng Long – 12A2, Hoàng Lý Đình Duy – 12A1, Đinh Thị Yến Nhi – 11A1 ( Đoàn trường THPT Phú Mỹ – Bà Rịa Vũng Tàu)

Nhóm tác giả với đề tài thiết bị Sgarden – Thiết bị hỗ trợ trồng cây cho học sinh

Vào ngày 13/11/2020 (Thứ 6) này, chương trình “Tri thức trẻ Vì giáo dục” sẽ tiến hành chấm chung khảo. Kết quả chung cuộc chương trình Tri thức trẻ Vì giáo dục 2020 sẽ được công bố tại Hà Nội.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” là hoạt động thiết thực nhằm kiểm tra, đánh giá kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động của các em học sinh, tạo sân chơi giao lưu lành mạnh, trao đổi kinh nghiệm, thể hiện bản lĩnh, khả năng, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo để thanh niên, trí thức trẻ thực hiện, đề xuất các công trình, sáng kiến hỗ trợ việc giảng dạy, học tập như phương pháp dạy học, các sáng chế dụng cụ học tập hoặc công trình nghiên cứu giáo dục.

 

Tin bài: Thụy Vi