Nhằm tăng cường trách nhiệm của Đoàn viên thanh niên trong việc thực hiện các chính sách của Đảng, Nhà nước; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong việc hỗ trợ thanh niên học nghề và tạo việc làm. Giúp đoàn viên thanh niên có kiến thức về kỹ thuật chăn nuôi để áp dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế hộ gia đình.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Sáng ngày 27/10/2021, Thị Đoàn Phú Mỹ phối hợp với Trung tâm nghiên cứu cây ăn quả Cụm miền Đồng Nam Bộ, Đội trí thức trẻ tình nguyện tổ chức tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi cho 20 đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ.

Thông qua lớp tập huấn bạn ĐVTN được trang bị những kiến thức cơ bản về nuôi bò sinh sản, bò lai, vỗ béo bò thịt; Kỹ thuật nuôi heo rừng; heo nái, heo thịt tại hộ gia đình; nuôi các loại cá; gà đông tảo, ngan, vịt; Kỹ thuật chăm sóc cây cà phê, cây tiêu, cây bời lời; Kỹ thuật trồng nấm; Trồng rau sạch và kiến thức về phòng trừ dịch bệnh trên đàn gia súc và cây trồng…

TIN BÀI: THỤY VI