Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện và sáng tạo của tuổi trẻ cũng như thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi thị xã Phú Mỹ năm 2021. Nhằm tạo lập môi trường để khuyến khích tuổi trẻ trên địa bàn phát huy vai trò sáng tạo, nêu cao sự tư duy và nghiên cứu khoa học kỹ thuật để ứng dụng những thành tựu khoa học vào công tác Đoàn – Hội- Đội và các phong trào, hoạt động cũng như trong đời sống.

Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ của thị xã Phú Mỹ được thành lập Ngày 26/5/2021. Các thành viên trong Câu lạc bộ là những cán bộ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu có nhiều sáng tạo trong học tập tại các trường học THPT, TTGDTX trên địa bàn thị xã.Câu lạc bộ Sáng tạo trẻ thị xã Phú Mỹ ra đời đã triển khai và định hướng nhiều nội dung, công việc để các thành viên trong Câu lạc bộ tập trung tổ chức thực hiện. Nhiều mô hình, sản phẩm thiết thực mang lại hiệu cao trên các lĩnh vực. Trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu có mô hình “Biến bãi rác thành vườn hoa, vườn rau”, “Vườn ươm thanh niên chung tay xây dựng Nông thôn mới” đã ươm và cung cấp hơn 1000 cây xanh và hoa các loại để xây dựng các tuyến đường hoa nông thôn mới”; mô hình “Gốc làm việc xanh” những vật liệu làm thủ công đơn giản để trang trí, chậu hoa bonsai,… có 33 tập thể cơ sở Đoàn và Đội thực hiện.

Câu lạc bộ sáng tạo trẻ mô hình khoa học kỹ thuật 

Đặc biệt trong công tác phòng, chống Covid-19 các cơ sở Đoàn trực thuộc và các thành viên Câu lạc bộ “sáng tạo trẻ” đã phát huy tốt tinh thần sáng tạo của tuổi trẻ, sáng tạo ra được nhiều mô hình hiệu quả, giải pháp hữu ích và cách làm hay trong phòng chống covid-19 cũng như kịp thời giúp đỡ thanh thiếu nhi và người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh trên địa bàn.Trong đó, tiêu biểu có mô hình “Máy rửa tay sát khuẩn thông minh” của Em Cao Thọ Hoàng Long – Chủ nhiệm Câu lạc bộ sáng tạo thị xã.

Mô hình “Máy rửa tay sát khuẩn thông minh”

Những mô hình hiệu quả, giải pháp và cách làm hay của CLB sáng tạo trẻ luôn được sự quan tâm và động viên của Đoàn cấp trên và các cấp ủy Đảng. Với những kết quả tích cực bước đầu, tin tưởng rằng câu lạc bộ “Sáng tạo trẻ” của thị xã Phú Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động hiệu quả trên tinh thần xung kích, tình nguyện phát huy sức trẻ và sẽ có nhiều ý tưởng mới, sáng tạo phục vụ hiệu quả vào trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, trong lao động và sản xuất và trên tất cả các lĩnh vực./.

Tin bài: Thụy Vi