Nhằm cụ thể hóa các hoạt động hưởng ứng phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, tình nguyện vì an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, chung tay vì cộng đồng.

Hình ảnh khám bệnh tận nhà tại xã Sông Xoài

Sáng ngày 19/12/2021 Thị Đoàn, Hội LHTN Thị xã phối hợp với phòng khám đa khoa Vạn Thành Phú Mỹ tới từng nhà khám tình nguyện cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Ngoài ra, Thị Đoàn còn tặng 25 phần quà túi an sinh trị giá 12.500.000đ

Hình ảnh khám bệnh tận nhà tại xã Tóc Tiên

Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn nhằm phát huy tinh thần tương thân, tương ái của cán bộ, Đoàn viên, Hội viên chung sức giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn góp phần thực hiện mục tiêu xoá đói, giảm nghèo đồng thời thể hiện sự tri ân của tuổi trẻ đối với các thương bệnh binh, gia đình chính sách.

THỤY VI – THỊ ĐOÀN PHÚ MỸ