Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã Phú Mỹ về quản lý nhận ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách Thanh niên. Trong năm 2021 Đoàn Thanh niên Thị xã Phú Mỹ đã tăng cường phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã và các hội đoàn thể Thị xã thực hiện tốt công tác ủy thác vốn vay. Từ đó, góp phần tạo điều kiện để các Đoàn viên Thanh niên vay vốn phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.
             
Hình ảnh kiểm tra vay vốn tại hộ dân xã Sông Xoài
Cùng với sự vận động đoàn viên thanh niên phát huy vai trò xung kích trong các phong trào tình nguyện vì cộng đồng, Đoàn Thanh niên Thị xã Phú mỹ luôn quan tâm thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội Thị xã, tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế. Đến nay, Đoàn Thanh niên Thị xã Phú mỹ đang quản lý 03 tổ tiết kiệm và vay vốn với 230 hộ vay, triển khai 10 chương trình tín dụng ưu đãi với dư nợ đạt trên 550 triệu  đồng. Qua đó, đã tiếp thêm nguồn vốn để các gia đình thanh niên đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Đoàn Thanh niên Thị xã Phú Mỹ thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác. Ngay từ đầu năm 2021 Đoàn Thanh niên Thị xã Phú Mỹ xây dựng kế hoạch và tiến hành kiểm tra 100% tổ tiết kiệm và vay vốn, các hộ vay kiểm tra tình hình sử dụng vốn của đoàn viên, thanh niên tại 03 tổ Tiết kiệm và vay vốn tại cơ sở. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn; chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên, hiện các tổ hoạt động khá, tốt chiếm tỷ lệ 98,2%, không có tổ yếu, kém, không có trình trạng nợ quá hạn.
                               
Hình ảnh kiểm tra vay vốn tại nhà hộ dân xã Sông Xoài
Sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay của Đoàn Thanh niên Thị xã Phú Mỹ đã góp phần vào công tác giảm nghèo bền vững, xây dựng các mô hình kinh tế thanh niên lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của Thị Xã.
Tin bài: Thụy Vi