Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu niên năm 2021, nhằm phát huy tinh thần xung kích sáng tạo của Đoàn viên, thanh thiếu niên. Chiều ngày 02/04/2021, Thị Đoàn Phú Mỹ tổ chức Tập huấn trang bị phương pháp tư duy sáng tạo cho Đoàn viên Thanh niên với sự tham gia hơn 100 ĐVTN, Bí thư và phó Bí thư các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Nội dung chương trình tập huấn chia sẻ phương pháp rèn luyện tư duy sáng tạo cho cán bộ Đoàn trên địa bàn Thị xã. Để phát huy Thanh niên cần đề xuất các ý tưởng, sáng kiến, các cơ sở Đoàn phải hiểu, gợi mở các vấn đề cần giải quyết, đặt hàng những ý tưởng sáng tạo. Bên cạnh đó, triển khai đa dạng các giải pháp nhằm tạo ra môi trường có tính chất động lực để thanh niên được xây dựng, rèn luyện kỹ năng, tư duy phát huy tính sáng tạo của mình. Trong tổ chức các hoạt động của Đoàn, Hội nói chung, cần tạo nhiều không gian sáng tạo cho đoàn viên, thanh niên đóng góp các ý tưởng, sáng kiến phù hợp. Thông qua các hoạt động trò chơi vận dụng tư duy và thúc đẩy tính sáng tạo, Đoàn viên Thanh niên tham gia được gợi mở các vấn đề, giải quyết các vướng mắc trong triển khai thực hiện các nội dung phong trào “Sáng tạo trẻ”.

Hình ảnh tại buổi tập huấn

Tuổi trẻ sáng tạo là một trong phong trào lớn xuyên suốt của Ban Thường vụ Thị Đoàn triển khai tuyên truyền thường xuyên, vận động mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo đến hầu hết các cơ sở Đoàn. Các cơ sở Đoàn trên cơ sở đặc thù của cơ quan, đơn vị phát động đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào bằng những ý tưởng, sáng kiến phù hợp./.

Tin bài: Thị Đoàn Phú Mỹ – Thụy Vi