Sáng ngày 26/3/2021, tại hội trường Trung tâm văn hóa Thị xã Phú Mỹ, Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập câu lạc bộ “Lý Luận Trẻ” Thị xã Phú Mỹ gồm có 12 thành viên, do đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Kha – Bí thư Thị Đoàn làm Chủ nhiệm.

Hình ảnh ra mắt Câu lạc bộ lý luận trẻ Thị xã năm 2021

Với mục đích nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên, CLB sẽ sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, ngoài ra tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề quan trọng, các sự kiện chính trị nổi bật trong từng thời điểm. Nội dung hoạt động của câu lạc bộ chủ yếu là: Nghiên cứu, tìm hiểu chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, nghị quyết của tổ chức Đoàn, các vấn đề chính trị, thời sự, xã hội trong và ngoài nước liên quan và ảnh hưởng đến đoàn viên, thanh niên; nghiên cứu các vấn đề lý luận công tác thanh niên trong từng giai đoạn lịch sử, thành lập và duy trì tốt hoạt động của Fanpage Tuổi trẻ Thị xã Phú Mỹ. Bên cạnh đó, tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên trang mạng xã hội thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ, nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên…

CLB Lý luận trẻ Thị xã Phú Mỹ được thành lập sẽ là nơi để đoàn viên, thanh niên nghiên cứu kỹ lý luận, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về đường lối, những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến thanh niên; giúp các đoàn viên nâng cao nhận thức trong việc tuân thủ pháp luật, đồng thời tạo môi trường, sân chơi để giới trẻ có cơ hội rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị. Tại lễ ra mắt, ban chủ nhiệm Câu lạc bộ đã thông qua quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong câu lạc bộ, thảo luận các nội dung hoạt động của Câu lạc bộ trong thời gian tới./.

Tin bài: Thụy Vi