Thực hiện phong trào “Sáng tạo trẻ” với phương châm “Mỗi đoàn viên là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở đoàn là một vườn ươm sáng tạo”. Chiều ngày 26/10/2021, Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ tổ chức Ngày hội “Ý tưởng, sáng kiến trong đoàn viên thanh niên” năm 2021 với chủ đề “Mỗi đoàn viên thanh niên một ý tưởng, sáng kiến” với sự tham gia của các bạn đoàn viên thanh niên trên địa bàn Thị xã.

Trao đổi ý kiến của ĐVTN về các sản phẩm

Tại Ngày hội, đoàn viên thanh niên được tìm hiểu các sản phẩm khoa học thuộc các lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; sản phẩm thân thiện với môi trường; các giải pháp nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, sản phẩm sáng tạo trong việc đeo khẩu trang phòng chống dịch Covid-19.

Mô hình ánh sáng an ninh của Đoàn Phường Tân Phước

Bên cạnh đó, đoàn viên thanh niên cùng nhau thảo luận, đánh giá những điểm mạnh, điểm yếu, hạn chế của các mô hình tham gia trưng bày tại Ngày hội; qua đó, góp phần cải tiến sản phẩm để đạt chất lượng, hiệu quả cao hơn.Hoạt động trên được tổ chức nhằm khơi dậy tiềm năng và phát huy tư duy sáng tạo của đoàn viên thanh niên, giúp các bạn trau dồi kiến thức, rèn luyện kỹ năng sáng tạo, xây dựng ước mơ trở thành nhà sáng chế trong tương lai; đồng thời tìm kiếm các giải pháp mới và ứng dụng có hiệu quả những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất và đời sống.

TIN BÀI: THỤY VI