Thị Đoàn Phú Mỹ: Tổ chức tham gia hoạt động phong trào xây dựng đời sống văn hóa nông thôn mới năm 2021.

0
689
Ban thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ đã triển khai cuộc vận động “Tuổi trẻ Thị xã Phú Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mới” với các nội dung trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền về chủ trương xây dựng nông thôn mới tham gia xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, xây dựng và tham gia phát triển kinh tế nông thôn, tích cực xây dựng đời sống văn hóa nông thôn, xung kích đi đầu giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn nông thôn.
Mô hình nhà chờ đưa đón học sinh tại xã Tóc Tiên 
Từ khi phát động chương trình xây dựng nông thôn mới đến nay, các cơ sở Đoàn đã tổ chức trên 25 đợt tuyên truyền, thực hiện hơn 15 công trình phần việc thanh niên về bảo vệ môi trường, đăng ký đảm nhận và trồng trên 1.000 cây xanh, thực hiện mô hình hội trường thôn xanh – sạch – đẹp, tuyến đường hoa thanh niên và công trình thắp sáng đường quê…. thu hút trên 200 đoàn viên thanh niên tham gia với tổng trị giá hơn 300 triệu đồng. Thị Đoàn phối hợp với xã phường thành lập 10 câu lạc bộ “Thanh niên xung kích bảo vệ môi trường” tại 10 xã, phường với 20 thành viên nhằm tuyên truyền cho bà con nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, từ đó góp phần quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thị đoàn đã chú trọng vận động Đoàn viên Thanh niên nông thôn đi đầu trong việc thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Công tác dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn được tổ chức thường xuyên như: tổ chức các lớp học nghề và dạy nghề, các phiên giao dịch giới thiệu việc làm cho gần 100 Đoàn viên Thanh niên. Chính từ những hành động thiết thực của tổ chức đoàn trong phong trào “Tuổi trẻ Thị xã Phú Mỹ chung tay xây dựng nông thôn mới” đã giúp cho Đoàn viên Thanh niên thay đổi từ nhận thức, suy nghĩ đến việc làm cụ thể, góp phần quan trọng vào phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương.
Mô hình công trình Thanh niên thắp sáng đường quê tại xã Châu Pha
Trong thời gian tới, Ban thường vụ Thị Đoàn xác định tập trung chỉ đạo các cơ sở Đoàn tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ đoàn, Đoàn viên Thanh niên về mục đích, ý nghĩa của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và trách nhiệm trong việc chung tay xây dựng nông thôn mới. “Chỉ đạo các cơ sở Đoàn chủ động đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương; lựa chọn các tiêu chí tham gia phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Đoàn và đáp ứng được nhu cầu, nguyện vọng của thanh niên nông thôn tại địa phương. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ về vay vốn, mở rộng thị trường, phát triển ngành nghề mới. Phát triển các mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế. 
Tin bài: Thị Đoàn Phú Mỹ – Thụy Vi