Thực hiện chương trình Ngày Thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Hình ảnh đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Kha Bí thư Thị Đoàn trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp Uỷ Đảng 

Sáng ngày 26/3/2021 Ban chấp hành Thị Đoàn Phú Mỹ tiến hành trao danh sách 42 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng. Đây là một trong những nhiệm vụ nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng. Ngay từ đầu năm 2021, Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ đã chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai đến 100% các cơ sở Đoàn tăng cường công tác bồi dưỡng, giới thiệu và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy, đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021).

Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ sở Đoàn tích cực, chủ động, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động phong trào, tạo môi trường cho các đoàn viên ưu tú rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Danh sách các đoàn viên ưu tú đã được BCH Đoàn xã, phường, các cơ sở Đoàn trực thuộc giới thiệu dựa trên kết quả phân tích chất lượng đoàn viên năm 2020, tiến hành bình xét đoàn viên ưu tú, báo cáo với cấp ủy Đảng về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú theo hướng dẫn của BTV Thị Đoàn. 

Tin bài: Thụy Vi – Thị Đoàn Phú Mỹ