Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp bộ Đoàn trong việc chủ động bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”, tạo phong trào thi đua lao động, học tập, rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam trong đoàn viên.Ban Thường vụ Thị Đoàn đã tập trung chỉ đạo và triển khai đến 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp uỷ nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh(26/3/1931 – 26/3/2021).

Hình ảnh trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp Uỷ Đảng  phường Phước Hòa

Xác định vai trò, trách nhiệm của Đoàn các cấp trong việc chủ động chăm lo, bồi dưỡng tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị Đòan, 100% các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thị xã đã chủ động tham mưu, thực hiện tốt việc bồi dưỡng, bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc và tổ chức trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng. Cùng với đó, nhằm tạo môi trường để đoàn viên thanh niên được rèn luyện, cống hiến, các cấp bộ Đoàn triển khai sâu rộng các phong trào hành động cách mạng, đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, xung kích đảm nhận các công trình, phần việc khó, tham gia các hoạt động an sinh xã hội… qua đó đoàn viên thanh niên thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong lao động, học tập, rèn luyện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Hình ảnh trao danh sách Đoàn viên ưu tú cho cấp Uỷ Đảng  phường Phước Hòa

Các cơ sở Đoàn căn cứ tiêu chí xét công nhận đoàn viên ưu tú tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú từ đoàn viên xuất sắc dựa trên kết quả phân tích chất lượng của đoàn viên chi đoàn mình, chủ động trao đổi, xin ý kiến cấp ủy cơ sở về lịch sử chính trị của bản thân và gia đình đoàn viên xuất sắc để tiến hành bình chọn đoàn viên ưu tú và báo cáo với cấp ủy về kết quả bình chọn đoàn viên ưu tú.
 Từ đầu năm đến nay, Thị xã Phú Mỹ đã giới thiệu được 60 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy địa phương, đơn vị bồi dưỡng, trong đó có 45 đoàn viên ưu tú được kếp nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.  Qua đó, tạo điều kiện cho các bạn đoàn viên ưu tú trong việc bồi dưỡng về mặt chính trị, hỗ trợ thêm về đào tạo chuyên môn, để các bạn đoàn viên có thể phấn đấu, rèn luyện, sớm được đứng vào trong hàng ngũ của Đảng. Việc giới thiệu đoàn viên ưu tú và trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng thể hiện trách nhiệm trong việc chăm lo, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên cho Đảng của tổ chức Đoàn các cấp, thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Đoàn viên, thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” trên địa bàn Thị xã Phú Mỹ.
Tin bài: Thụy Vi – Thị Đoàn Phú Mỹ