Ngày 04/6, Ban Thường vụ Thị Đoàn triển khai kế hoạch Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2021 tới các cơ sở Đoàn trực thuộc trong đó trọng tâm tổ chức các hoạt động tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Với phương châm Sáng tạo – Hiệu quả – Lan tỏa – An toàn”, Chiến dịch hè gồm 01 chương trình “Tiếp sức mùa thi” và 04 chiến dịch: Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh. Thực hiện 10 chỉ tiêu: 100% cơ sở Đoàn xây dựng ít nhất 01 công trình thanh niên cấp cơ sở; các cơ sở đoàn còn lại có hoạt động phối hợp xây dựng công trình thanh niên; Sửa chữa, nâng cấp (hoặc làm mới) đường giao thông nông thôn, giao thông; 100% Đoàn xã, phường thành lập và duy trì hoạt động ít nhất 01 đội thanh niên xung kích “Phòng tuyến áo xanh”; mỗi Chi đoàn tổ chức hoặc phối hợp ít nhất 01 hoạt động tình nguyện tuyên truyền, hỗ trợ và tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Tập huấn kiến thức khởi nghiệp, chuyển giao khoa học kỹ thuật và giới thiệu mô hình phát triển kinh tế hiệu quả cho đoàn viên, thanh niên; Tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, phát thuốc miễn phí.Xây dựng mới công trình “Vì đàn em thân yêu” (điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi).

Hình ảnh triển khai kế hoạch chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021

Chiến dịch nhằm tập trung tổ chức các hoạt động như: tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ các địa phương khôi phục, phát triển kinh tế sau tác động của dịch bệnh; tham gia thi công các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nguyện vì an sinh xã hội; tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu nhi; tham gia tiếp sức mùa thi, đảm bảo an toàn giao thông, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tổ quốc; tập hợp lực lượng, phát triển đoàn viên, hội viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú phát triển Đảng… Qua đó phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế – xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh; tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Trong đó yêu cầu, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” và Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” tập trung 02 đợt cao điểm (kỳ thi vào lớp 10) và (kỳ thi THPT), lực lượng chính tham gia học sinh trường THPT và các Đoàn xã, phường. Chiến dịch “Mùa hè xanh” cao điểm tháng 7/2021, lực lượng chính là đoàn viên, thanh niên tại địa phương. Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng”, cao điểm trong tháng 7, 8/2021, lực lượng là khối công chức, viên chức, người lao động và Thanh niên công nhân tham gia. Chiến dịch “Hành quân xanh”, cao điểm tháng 7,8 /2021, lực lượng chính là khối lực lượng vũ trang tham gia.

Để Chiến dịch được hiệu quả, lan tỏa, an toàn và hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, Ban Thường vụ Thị đoàn đề nghị các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tình nguyện phải có trọng tâm, trọng điểm, phát huy được thế mạnh của từng nhóm đối tượng thanh niên, gắn liền với nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thực tế ở từng địa phương. Đặc biệt đảm bảo an toàn theo quy định phòng chống dịch Covid-19. Các hoạt động cần được tuyên truyền rộng rãi, lực lượng bố trí phù hợp về cả số lượng và chất lượng; đồng thời cần phải vận động tối đa nguồn lực để tổ chức và kịp thời động viên tinh thần của các đội thanh niên tình nguyện.

Các hoạt động trong Chiến dịch nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tin bài: Thụy Vi