Thực hiện Công văn số 527-CV/ĐTN ngày 15/10/2020 của Ban Thường vụ Thị Đoàn về việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” năm học 2020-2021. Sáng ngày 25/3/2021, Thị Đoàn Phú Mỹ tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt danh hiệu “ Học sinh 3 tốt” cấp Thị xã năm học 2020-2021. Chương trình thu hút hơn 200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Hình ảnh tại buổi lễ tuyên dương ” Học sinh 3 tốt” năm học 2020-2021

Với mục đích xây dựng môi trường, tạo động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập, thể lực; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trong các trường THPT, TTGDTX. Thông qua phong trào nhằm phát hiện, tuyên dương và nhân rộng các tấm gương học sinh tiêu biểu đạt Danh hiệu “Học sinh 3 tốt”, tạo tiền đề cho học sinh tiếp cận phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện” ở các bậc đào tạo cao hơn. Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thị Đoàn quyết định trao tặng giấy khen cho 11 em đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” năm học 2020-2021. 

Thị Đoàn Phú Mỹ xác định việc triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Học sinh 3 tốt” sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên trong các trường THPT, TTGDTX trên địa bàn Thị xã.

  Tin ảnh: Thụy Vi – Anh Tuấn