Thị Đoàn Phú Mỹ: Xây dựng mô hình tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi.

0
1710

Thực hiện Kế hoạch phối hợp liên tịch giữa Công An Thị xã, Phòng giáo dục đào tạo Thị xã ngày 27/10/2020. Xác định công tác tuyên truyền pháp luật là một trong những nội dung quan trọng, đặc biệt là tuyên truyền về phòng, chống ma túy với phương châm “ Lấy phòng ngừa là cơ bản trong phòng chống ma túy” Ban Thường vụ Thị Đoàn Phú Mỹ đã xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai xây dựng mô hình tuyên truyền về phòng, chống ma túy trong thanh thiếu nhi.

Thực hiện Nghị quyết liên tịch số 03 giữa Bộ Công an và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về “Phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2016-2020”, Thị Đoàn Phú Mỹ đã phối hợp với Công an Thị xã Phú Mỹ, Chi đoàn khối cơ quan tư pháp tổ chức triển khai khai mô hình xét xử “Phiên tòa lưu động” tại  TT Y tế Thị xã, Đoàn Phường Phú Mỹ. Nhằm hình thành lối sống tích cực và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thế hệ, tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống ma túy tới đoàn viên, thanh thiếu niên, góp phần hạn chế người nghiện mới, giảm nguy cơ phát sinh tội phạm,ngăn chặn và đẩy lùi ma túy.               Hình ảnh phiên tòa lưu động xét xử tại TT Ytế Thị xã

Qua triển khai thực hiện mô hình các cơ sở Đoàn đã thực hiện tốt cho công tác truyền thông phòng, chống ma túy đặc biệt nỗi bậc có Đoàn trường THPT Phú Mỹ đã có nhiều cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền như: tổ chức cuộc thi vẽ tranh cổ động nhằm để truyên truyền thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh tham gia.

Hình ảnh vẽ tranh cổ động tuyên truyền

Việc triển khai mô hình lấy hiệu quả làm trọng tâm. Hy vọng rằng với sự chung tay của các cơ sở Đoàn, sự quyết liệt trong công tác tuyên truyền, tình trạng thanh niên nghiện ma túy trên địa bàn Thị xã sẽ giảm góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.

 

                                                                                                       Tin bài: Thụy vi