Xây dựng các tổ hợp tác phát triển kinh tế trong đoàn viên thanh niên là một giải pháp hiệu quả, có thể giải quyết đồng thời nhiều vấn đề trong phát triển kinh tế nói chung và trong công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nói riêng. Chính vì thế, trong năm 2021 BTV Thị Đoàn tiếp tục chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp nhằm duy trì và hình thành mới các mô hình kinh tế tập thể trong thanh niên.

Mô hình tổ hợp tác thanh niên trồng rau xanh tại xã Tân Hải

Xuất phát từ thực tiễn khách quan trong thời gian qua, hoạt động phát triển kinh tế nhỏ lẻ, theo tập quán hộ gia đình của người dân nói chung và đoàn viên thanh niên nói riêng đã đẫn đến tình trạng khó tiếp cận được khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, thiếu tương trợ nhau trong sản xuất, sản phẩm bán ra bị thương lái ép giá. Là người trực tiếp làm ra sản phẩm nhưng nông dân lại là người thụ hưởng nguồn lợi ít nhất từ sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ cho đoàn viên thanh niên trong phát triển kinh tế, giải quyết việc làm tại chỗ của các cấp bộ Đoàn trên địa bàn Thị xã còn bị giới hạn bởi các nguồn lực, công cụ hỗ trợ. Nắm bắt từ thực tế một số địa phương có thế mạnh phát triển cây ăn quả gắn với việc phát triển kinh tế vườn. HTX Thanh niên đã mở rộng mô hình kinh tế HTX trông cây ăn quả bưởi da xanh, mô hình trồng nấm, nuôi ếch. Trên cơ sở tự nguyện của các thành viên, với mục đích hợp tác, hỗ trợ nhau trong phát triển kinh tế, HTX được thành lập vào tháng 12 năm 2021. Ngay sau khi thành lập đến nay tổ hợp tác đã trở thành nơi trao đổi kinh nghiệm làm ăn và tiếp nhận kiến thức khoa học kỹ thuật mới để phục vụ cho nhu cầu của tổ viên.

Mô hình tổ hợp tác Thanh niên trồng nấm tại Mỹ Xuân

Hợp tác xã Thanh niên với mô hình chăn nuôi heo đen, nuôi bò, trồng nấm, trồng bưởi da xanh, trồng rau, nuôi ếch với 8 thành viên.  Thông qua mô hình tổ hợp tác, HTX đoàn viên thanh niên có thể tương trợ nhau trong phát triển kinh tế, phát huy tính đoàn kết đồng thời tận dụng, tranh thủ triệt để các công cụ, nguồn lực hỗ trợ từ phía các ngành chức năng. Quan trọng hơn là khi kết hợp hài hòa giữa hoạt động sinh hoạt chi đoàn và hoạt động của tổ hợp tác thì công tác đoàn kết tập hợp thanh niên khu vực nông thôn trở nên thuận lợi hơn, công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước dễ đi vào nhận thức của đoàn viên.

THỤY VI – THỊ ĐOÀN PHÚ MỸ