Thị xã Phú Mỹ tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường” khối THPT năm học 2020 – 2021

0
1268

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học Thị xã Phú Mỹ, năm học 2020-2021. Trong năm học 2020-2021, Hội Đồng Đội Thị Xã chỉ đạo 100% Đoàn trường THPT, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”. Ngày 26/10/2020, 100% Đoàn trường khối THPT trên địa bàn Thị xã đồng loạt tổ chức Diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường”nhằm tăng cường công tác giáo dục đạo đức, lối sống và ngăn chặn bạo lực học đường, hướng tới xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh khối THPT góp phần xây dựng văn hóa học đường lành mạnh, văn minh.

Tại Diễn đàn, các đại biểu, đoàn viên, thanh niên, học sinh của các Đoàn trường đã được xem tiểu phẩm có nội dung về bạo lực học đường; giao lưu, trao đổi, chia sẻ về xây dựng tình bạn đẹp, các biểu hiện của bạo lực học đường, nguyên nhân, thực trạng, giải pháp, kỹ năng phòng tránh bạo lực học đường hiện nay. Diễn đàn cũng xác định trách nhiệm của gia đình, nhà trường và các cơ quan chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh, đặc biệt là giáo dục văn hóa ứng xử, đạo đức, lối sống.

Qua Diễn đàn nhằm tuyên truyền, giáo dục, định hướng cho đoàn viên, thanh niên và học sinh hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có lý tưởng chính trị vững vàng, có hoài bão và khát vọng vươn lên, sống có ích cho bản thân, gia đình và xã hội, xây dựng tình bạn đẹp và nói không với bạo lực học đường.        

                                                                                                           Tin, ảnh: Thụy Vi