Huyện Đoàn Long Điền tổ chức hội nghị triển khai hướng dẫn cập nhật ngân hàng ý tưởng sáng tạo và phát động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020.

0
1345

Thực hiện Kế hoạch số: 471-KH/TĐTN-BPT, ngày 20/3/2020 của BTV Tỉnh Đoàn BR-VT về triển khai hướng dẫn cập nhật ngân hàng ý tưởng tạo và phát động hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2020

Nhằm đảm bảo 100% các cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu rõ cách thức cập nhật những ý tưởng, sáng kiến hay trong cuộc sống trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo do trung ương Đoàn quản lý. Tạo kênh thông tin về ý tưởng cho đoàn viên, thanh niên, qua đó phát huy tính sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong đề xuất ý tưởng, sáng kiến giải pháp trong hoạt động đoàn trên địa bàn huyện; tạo phong trào phát triển, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng công tác trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Đảm bảo tham gia thực hiện cập nhật đầy đủ, xuyên suốt và nắm chắt các cách thức để triển khai công tác tuyên truyền tại các cơ sở.

Sáng ngày 25/3/2020, Huyện Đoàn Long Điền-Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam huyện Long Điền tổ chức Hội nghị triển khai hướng dẫn cập nhật Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo năm 2020, tham dự có Thường trực Huyện Đoàn, các đồng chí là Uỷ viên BCH Hội LHTN Việt Nam huyện, Bí thư Chi cơ sở Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn.

Toàn cảnh hội nghị triển khải ngân hàng ý tưởng sáng tạo

Qua hội nghị, Thường trực Huyện Đoàn đã tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ Đoàn-Hội về ngân hàng Ý tưởng sáng tạo của Trung ương Đoàn thông qua địa chỉ trang web http://ytuongsangtao.net/; qua đó phát huy tính sáng tạo của cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trong đề xuất ý tưởng, sáng kiến giải pháp trong hoạt động đoàn trên địa bàn tỉnh; tạo phong trào phát triển, ứng dụng công nghệ, nâng cao kỹ năng công tác trong cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên. Giúp cho cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên hiểu rõ cách thức cập nhật những ý tưởng, sáng kiến hay trong cuộc sống trên ngân hàng ý tưởng sáng tạo do Trung ương Đoàn quản lý. Phấn đấu 100% các cấp đoàn triển khai đến cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tham gia triển khai cập nhật và hưởng ứng phong trào.

Tin, ảnh: Thanh Huy