Thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” Năm 2021

0
737

Trên nền tảng các giá trị “Tâm trong – Trí sáng – Hoài bão lớn”, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi của năm 2021, thanh niên Bà Rịa – Vũng Tàu hướng đến 04 tiêu chí sau đây:

  1. Giàu lòng yêu nước
  2. Có đạo đức trong sáng
  3. Tuân thủ pháp luật
  4. Có sức khoẻ tốt

Ban Biên tập