Thường trực Huyện đoàn Đất Đỏ tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và công tác quản lý vốn vay 6 tháng đầu năm 2020

0
1101

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, nhằm kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu ký kết giao ước thi đua và xếp loại thi đua trong công tác Đoàn năm 2020; tìm ra những mô hình hoạt động mới, hấp dẫn, có hiệu quả thiết thực trong việc đoàn kết tập hợp thanh niên để nhân điển hình; qua đó, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo thực hiện, giúp cho Ban Thường vụ Huyện đoàn có thêm định hướng các hoạt động của công tác Đoàn trong những năm tiếp theo.

Ngày 20/5/2020, Thường trực Huyện đoàn đến làm việc cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xã Lộc An; kiểm tra công tác quản lý vốn ủy thác, mục đích sử dụng vốn vay tại các hộ; dự sinh hoạt chi đoàn ấp An Điền với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” nhân kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2020).

Thường trực Huyện đoàn làm việc cùng Ban Chấp hành Đoàn cơ sở xã Lộc An kiểm tra công tác Đoàn 6 tháng đầu năm và công tác quản lý vốn vay

Trong 06 tháng đầu năm, Đoàn cơ sở xã Lộc An đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, tình hình nhân sự chi đoàn trực thuộc ổn định, có nhiều mô hình kinh tế hay; công tác quản lý vốn vay hiệu quả với tổng số dư nợ là 3,368 tỷ/73 hộ…

Đồng chí Lê Minh Quan – Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, Bí thư Huyện đoàn nhấn mạnh: “Mỗi chi đoàn, chi hội cần xây dựng kế hoạch tập hợp thanh niên, đề ra mục tiêu cụ thể, đa dạng hóa phương thức tập hợp sinh động, thiết thực, phù hợp với thanh niên trong tình hình mới, trong đó lấy chủ trương “1+1” làm phương thức chủ đạo”; mỗi đoàn viên, hội viên vận động, giới thiệu được ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội nhằm phát huy vai trò nêu gương, nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên.

Thường trực Huyện đoàn kiểm tra thực tế việc sử dụng vốn vay tại hộ gia đình

Thời gian tới Cơ sở Đoàn tiếp tục: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về vai trò của tổ chức Đoàn, Hội đối với thanh niên; Quán triệt trong toàn thể đoàn viên, hội viên, các chi đoàn, chi hội nhiệm vụ công tác vận động thanh niên tham gia Đoàn, Hội, góp phần nâng cao tỷ lệ tập hợp, đoàn kết thanh niên và xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh; Việc giới thiệu, tập hợp thanh niên phải được đặt thành nhiệm vụ thường xuyên của các chi đoàn, chi hội và từng đoàn viên, hội viên.

Đặc biệt quan tâm đến các mô hình áp dụng công nghệ thông tin vào sinh hoạt, phát triển kinh tế, duy trì các hoạt động giáo dục, tuyên truyền hướng tới chất lượng, đáp ứng phần nào nhu cầu, nguyện vọng của đoàn viên, thanh thiếu nhi.