Thực hiện Thông báo số 310-TB/ĐTN, ngày 12/10/2020 của BTV Huyện Đoàn về kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 đối với Chi Đoàn Khu phố, ấp, trường học. Từ ngày 19/10-23/10/2020, Thường trực Huyện Đoàn kiểm tra hoạt động của 14 Chi Đoàn khu phố, ấp, trường học trực thuộc Đoàn cơ sở xã, thị trấn; khảo sát, đánh giá kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020 trên địa bàn huyện. Đ/c Đỗ Minh Tân-Bí thư Huyện Đoàn, chủ trì các buổi kiểm tra; tham dự có đại diện các cấp uỷ Chi bộ, Thường trực Đoàn xã, thị trấn, Bí thư và Phó Bí thư Chi Đoàn khu phố, ấp, trường học trực thuộc Đoàn cơ sở xã, thị trấn.

Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các Chi Đoàn có tổ chức Đại hội Chi Đoàn, một số ít tổ chức hội nghị Chi Đoàn để đề ra Nghị quyết, xác định phương hướng nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2020, các Chi Đoàn trường học đã cụ thể hóa hoạt động phong trào cụ thể từng tháng phù hợp với chủ đề chung và nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo dục. Quan tâm triển khai chương trình rèn luyện đoàn viên, cập nhật ngân hàng ý tưởng sáng tạo, thực hiện mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”, mô hình “Cựu chiến binh làm Bí thư Đoàn danh dự”, thành lập các trang mạng xã hội để tăng cường công tác thông tin, truyền thông hoạt động Đoàn-Hội và định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên, thanh niên. Duy trì định kỳ sinh hoạt Chi Đoàn theo quy định, một số đơn vị có đổi mới cách thức sinh hoạt theo hướng phối hợp tổ chức sinh hoạt Đoàn bằng các hoạt động về nguồn với các Chi Đoàn kết nghĩa. Hồ sơ sổ sách của Chi Đoàn được lưu theo quy định, nhất là các Chi Đoàn trường học, việc quản lý, cập nhật hồ sơ đoàn vụ tương đối khoa học, rõ ràng, dễ quản lý. Đoàn cơ sở xã, thị trấn đã tạo các nhóm zalo, facebook để truyền tải các chỉ đạo của Đoàn cấp trên một cách nhanh chóng, kịp thời, góp phần vào hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, phù hợp với tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Thường trực huyện Đoàn kiểm tra Chi Đoàn ấp Tân Phước, xã Phước Tỉnh

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, qua kiểm tra Chi Đoàn, BTV Huyện Đoàn nhận thấy một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Công tác chỉ đạo, điều hành của Đoàn cơ sở xã, thị trấn còn nhiều bất cập, Đoàn cơ sở chưa nghiêm túc ban hành các văn bản chỉ đạo mà Đoàn cấp trên truyền tải xuống cơ sở. Do đó, nhiều chủ trương lớn của Trung ương Đoàn, Tỉnh Đoàn cũng như các văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên chưa đến được với Chi Đoàn và đoàn viên. Việc chụp gửi nguyên văn văn bản chỉ đạo của Đoàn cấp trên và chỉ đạo qua các nhóm zalo, facebook mà không gửi văn bản hướng dẫn xuống cấp Chi Đoàn nên hầu hết Chi Đoàn không có văn bản hồ sơ lưu trữ theo quy định, không mở sở theo dõi văn bản đi, đến (trong đó có Chi Đoàn trường học), thực hiện các nhiệm vụ, mặt hoạt động chưa đúng chỉ đạo của Huyện Đoàn. Một vài Chi Đoàn không thực hiện công trình thanh niên năm 2020, chưa biết và tải nội dung sinh hoạt Chi Đoàn định kỳ hàng tháng, chưa biết được chủ đề công tác năm, phiếu đăng ký chương trình RLĐV chưa phù hợp với đối tượng đoàn viên, việc khôi phục hồ sơ đoàn tịch chưa đúng quy định. Nguồn kinh phí để tổ chức các hoạt động, các công trình thanh niên còn hạn chế. Một số đoàn viên thanh niên còn tư tưởng xem nhẹ phong trào Đoàn, chưa phát huy tính năng động, tích cực của người đoàn viên. Mặc dù Đoàn các cấp đã tổ chức nhiều đợt tập huấn nhưng việc tham gia các lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ Đoàn của Bí thư, Phó Bí thư các Chi Đoàn chưa đầy đủ dẫn đến kỹ năng công tác thanh niên, khả năng tập hợp thanh niên còn nhiều mặt hạn chế. Đối với Chi Đoàn Khu phố, ấp: do phải làm kinh tế gia đình nên BCH Chi Đoàn chưa chuyên tâm cho công tác Đoàn. Đối với Chi Đoàn trường học: công tác Đoàn là công tác kiêm nhiệm, do đó bị chi phối rất lớn về công tác chuyên môn, áp lực về công tác chuyên môn ảnh hưởng đến khả năng tham gia, hiệu quả hoạt động, phong trào Đoàn.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên, trong thời gian tới, BTV Huyện Đoàn yêu cầu Đoàn cơ sở thực hiện và chỉ đạo Chi Đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau: Nghiêm túc chấp hành chỉ đạo của Đoàn cấp trên, triển khai đầy đủ các chủ trương, văn bản của Đoàn các cấp đến với Chi Đoàn và đoàn viên; hướng dẫn đăng ký rèn luyện đoàn viên đúng quy định, thực hiện công trình thanh niên hàng năm, cập nhật lại các bài học lý luận chính trị của Đoàn…theo các văn bản chỉ đạo của Huyện Đoàn, kịp thời liên hệ với văn phòng Huyện Đoàn những nội dung chưa rõ để được hướng dẫn. Phải có văn bản triển khai từng mặt hoạt động của Đoàn, tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn hàng tháng theo quy định. Tổ chức tập huấn tại cơ sở ngay từ đầu năm để hướng dẫn Chi Đoàn thực hiện đúng hồ sơ đoàn vụ và nâng cao kỹ năng công tác thanh niên cho Bí thư, Phó Bí thư, BCH các Chi Đoàn trực thuộc. Sổ Chi Đoàn phải thể hiện thu đoàn phí đúng quy định, mở sổ theo dõi các khoản thu ngoài đoàn phí, đảm bảo tính thống nhất của đoàn viên, công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả quỹ hoạt động của Chi Đoàn. Phát huy sự năng động, sáng tạo của tập thể Ban Chấp hành Chi Đoàn và từng cá nhân đoàn viên trong chi Đoàn phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong công tác chuyên môn, đi đầu trong các hoạt động đoàn. Tham mưu với Đảng ủy chỉ đạo các Chi bộ quan tâm hơn đến Chi Đoàn. Từ năm 2021, BTV Huyện Đoàn sẽ ban hành công văn chỉ đạo các Chi Đoàn Khu phố, ấp, trường học thống nhất tổ chức đại hội, hội nghị Chi Đoàn từ tháng 10 đến tháng 11 hàng năm để xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi phù hợp với định hướng chung của Đoàn cấp trên.

Tin, ảnh: Minh Tân