Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu thành lập Tổ Thanh niên xung kích tuyên truyền, hướng dẫn công dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến qua mạng

0
1416

Nhằm phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đội ngũ cán bộ đoàn, đoàn viên trong cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường đến người dân trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Góp phần xây dựng nền hành chính phục vụ dân chủ, minh bạch, nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao giá trị công ích, giảm bớt việc đi lại, tiết kiệm thời gian, giảm thiểu rủi ro, tạo niềm tin cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Đoàn viên huyện Long Điền hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Từ ngày 05/11 đến ngày 30/11/2019, Tỉnh đoàn phối hợp cùng với Sở Tài nguyên & Môi trường và Bưu điện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trong việc tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến.

Tổ Thanh niên xung kích sẽ trực tại các điểm một cửa huyện, thị, thành phố , phân công trực xuyên suốt vào giờ hành chính các ngày trong tuần. Tổ có nhiệm vụ phát tờ rơi tuyên truyền, hỗ trợ nhân viên bưu điện trong việc giới thiệu, hướng dẫn người dân nộp hồ sơ thủ tục hành chính ngành tài nguyên và môi trường qua dịch vụ bưu điện và trực tuyến, giúp đỡ người dân kê khai các tời khai khi cần thiết. Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, góp phần từng bước hiện đại hoá nền hành chính tỉnh nhà phù hợp với thời kì cách mạng công nghiệp 4.0.

Đoàn viên thành phố Bà Rịa hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Trước khi thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Tài nguyên & Môi trường và Bưu điện tỉnh tổ chức tập huấn cho Tổ thanh niên xung kích, cán bộ Đoàn chủ chốt hướng dẫn sử dụng cách thức truy cập, khai thác, đăng ký dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet; quy trình, trình tự thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua mạng internet đối với các lĩnh vực của ngành Tài nguyên và Môi trường. Kết quả trong tháng 11/2019 số lượng hồ sơ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng được 5.083 hồ sơ.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp tổ chức cho đoàn viên thanh niên ra quân phát tờ rơi tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến; tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa bàn dân cư và khu vực công cộng trên địa bàn tỉnh. Tiến hành đánh giá kết quả, họp rút kinh nghiệm để xem xét nhân rộng thực hiện công trình thanh niên vào năm 2020.

Tin, bài: Hoa Mai