Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

0
1267

Ngày 4.6.2020, Đoàn Khảo sát của Trung ương Đoàn do anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn, đã đến làm việc với Tỉnh đoàn BR-VT nhằm khảo sát, đánh giá kết quả giữa nhiệm kỳ việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI (2017-2022) với chuyên đề khảo sát “Giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; nâng cao chất lượng hoạt động đoàn trên địa bàn dân cư”

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn – Phát biểu kết luận tại buổi khảo sát

Theo báo cáo của Tỉnh đoàn, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 80 tổ chức đoàn trực thuộc; 409 đoàn cơ sở và chi đoàn cơ sở thuộc khối huyện và tương đương; 2.095 chi đoàn với tổng số đoàn viên trong toàn tỉnh là 45.426 người. Cán bộ đoàn trên địa bàn tỉnh ngày càng được chuẩn hóa. Công tác tuyên truyền giáo dục có nhiều đổi mới, nhất là cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai với nhiều nội dung, cách làm sáng tạo, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động. Phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế – xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” tiếp tục có chuyển biến tốt, nhiều nội dung được triển khai hiệu quả như đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng đã phát huy được vai trò xung kích của thanh niên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Đoàn khảo sát ghi nhận và đánh giá cao những kết quả Tỉnh Đoàn BR-VT đã đạt được. Trong thời gian công tác tại BR-VT, Đoàn tập trung khảo sát đánh giá theo các nội dung như: giải pháp của tổ chức Đoàn, các bộ Đoàn các cấp thúc đẩy hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi; giải pháp xây dựng, hỗ trợ duy trì mô hình thanh niên phát triển kinh tế của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; giải pháp về tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng cho ĐVTN; giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ Đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nâng cao chất lượng hoạt động Đoàn trên địa bàn dân cư.

DIỄM QUỲNH