Tỉnh đoàn BR-VT kiểm tra công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019

0
750

Thực hiện Thông báo số 80 -TB/TĐTN-TCKT ngày 23/9/2019 về việc kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019. Từ ngày 15/10/2019 đến ngày 15/11/2019 đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Văn Tuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu, cùng đại diện các ban chuyên môn Tinh đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các Huyện Thị – Thành Đoàn, Đoàn khối Lực Lượng vũ trang, Đoàn khối Cơ quan, Đoàn khối Doanh nghiệp và Đoàn tương đương. Với nội dung: kiểm tra việc kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn va phong trào thanh thiếu nhi năm 2019, đánh giá việc hoàn thành các chỉ tiêu năm 2019; Rà soát việc thực hiện các nội dung trong bộ tiêu chí cấp huyện; Việc triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên; Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Công tác sinh hoạt Chi đoàn, việc thực hiện chủ trương xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, chủ trương 1+1, công tác kiểm tra giám sát năm 2019.


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Huyện đoàn Long Điền


Kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Đoàn công ty CP Cao su Bà Rịa

Qua quá trình kiểm tra tại các cơ sở đoàn đã giúp cho đoàn công tác nắm bắt được tình hình hoạt động và có những điều chỉnh phù hợp đối với các hoạt động công tác Đoàn năm 2020, Đồng thời đoàn công tác cũng đã chỉ ra một số mặt công tác của các cơ sở đoàn còn nhiều hạn chế như: việc đề ra các chỉ tiêu trọng tâm trong năm 2019 còn chưa sát với tình hình của địa phương, đơn vị. Công tác kiểm tra giám sát, giám sát và phản biện xã hội chưa gắn với thực tế, chưa gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn. Việc thực hiện các công trình thanh niên chưa hiệu quả,…

Tin, ảnh: Công Bằng