Tỉnh đoàn BRVT: Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm.

0
1215

Ngày 21/06/2021. Ban Thường vụ – Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn tổ chức kiểm tra định kỳ và kiểm tra chuyên đề 6 tháng đầu năm 2021. Đồng chí Nguyễn Văn Tuân, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn trưởng đoàn kiểm tra, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy viên Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn thành viên đoàn kiểm tra.

                                        Đoàn kiểm tra làm việc tại Huyện đoàn Châu Đức

Về kiểm tra định kỳ 6 tháng đầu năm của Ban Thường vụ tỉnh đoàn tập trung vào các nội dung như: Kết quả thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021; Rà soát tiến độ thực hiện bộ tiêu chí thi đua 2021 cấp tỉnh và các nội dung của cấp huyện đối với bộ tiêu chí thi đua 2021 của Trung ương đoàn; Kiểm tra công tác triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2021; Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; Kiểm tra công tác sinh hoạt chi đoàn, việc thực hiện chủ trương xây dựng mô hình “Đoàn cơ sở 3 chủ động”, thực hiện chủ trương (1+1), công tác kiểm tra, giám sát năm 2020.

                                           Đoàn kiểm tra làm việc tại Thị đoàn Phú Mỹ

Về kiểm tra chuyên đề 6 tháng đầu năm của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tập trung vào các nội như: Kiểm tra về công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kiểm tra Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2021.

                                               Đoàn làm việc với Huyện đoàn Đất Đỏ

Về kiểm tra định kỳ của Ủy Ban kiểm tra Tỉnh đoàn tập trung vào nội dung: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn (chuẩn bị cho việc tổng kết nhiệm kỳ 2017 – 2022); việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của tổ chức Đoàn cấp dưới; việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của cán bộ đoàn viên thanh niên và nhân dân liên quan đến tổ chức Đoàn, cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên thuộc diện quản lý theo quy định; Tổng kết, đánh giá công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2017 – 2022 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh khóa VI; Kiểm tra, giám sát việc cụ thể hóa các đề án, chương trình, công trình, phần việc thanh niên theo Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 và Nghị quyết Đại hội Đoàn tại cơ sở.

                                                 Đoàn kiểm tra làm việc với Thành đoàn Vũng Tàu

Về kiểm tra chuyển đề 6 tháng đầu năm của Ủy Ban kiểm tra tỉnh đoàn tập trung những nội dung: Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Đoàn: Kiểm tra việc thi hành Điều lệ và hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI; Kiểm tra cán bộ, đoàn viên (kể cả ủy viên Ban Chấp hành cùng cấp) và tổ chức cơ sở Đoàn khi có dấu hiệu vi phạm để có giải pháp chỉ đạo kịp thời.

                                             Đoàn làm việc với Huyện đoàn Xuyên Mộc

Dự kiến đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra 17 đơn vị đoàn trực thuộc và 60 Đoàn cơ sở, Chi đoàn cơ sở trực thuộc trong toàn tỉnh từ ngày 21/6 đến 02/7/2021.

Tin, ảnh: V Huệ