Tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện Đất Đỏ

0
208
  • Ngày 22/10/2021, Ban Thường vụ Huyện đoàn Đất Đỏ tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện Đất Đỏ. Dự buổi lễ có các đồng chí trong BTV Huyện đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Đoàn cơ sở, các thành viên tham gia Câu lạc bộ.
  • Câu lạc bộ “Lý luận trẻ” huyện Đất Đỏ với 10 thành viên, sinh hoạt định kỳ mỗi quý một lần, là mô hình tập hợp các cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, đời sống văn hoá xã hội. Thông qua hoạt động của mô hình CLB góp phần trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn, đoàn viên kiến thức, hiệu quả học tập, nghiên cứu vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đảng Cộng sản Việt Nam và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới. Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi, góp phần giải quyết những vấn đề mang tính lý luận đặt ra từ thực tiễn hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Thành viên CLB “Lý luận trẻ” huyện Đất Đỏ
  • Đồng thời, tạo môi trường giúp đoàn viên, thanh niên trong huyện được bày tỏ ý kiến cá nhân đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm hiện nay đặc biệt trên mạng xã hội, phát huy vai trò của tuổi trẻ trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Bên cạnh đó, tham gia phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên trang mạng xã hội thông qua việc viết tin, bài chuyên đề, phản biện, đối thoại với các diễn đàn của giới trẻ, nắm bắt, trao đổi, định hướng các vấn đề liên quan đến diễn biến tư tưởng, nhận thức của thanh niên…
  • Qua đây, cán bộ, đoàn viên, thanh niên được bày tỏ quan điểm của mình đối với những vấn đề giới trẻ quan tâm, các sự kiện chính trị – xã hội trong nước, trong tỉnh, trong huyện từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ của tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong giai đoạn hiện nay.

Huyện đoàn Đất Đỏ