Tọa đàm kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bà Rịa năm 2021.

0
564

Nhằm thể hiện sự quan tâm, tạo điều kiện của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động khởi nghiệp của thanh niên  và tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ thanh niên tham gia khởi nghiệp, làm giàu chính đáng thông qua việc làm thay đổi tư duy, đổi mới sáng tạo; cổ vũ, khuyến khích tinh thần xung kích, vận dụng sáng tạo, hiệu quả kiến thức khoa học, công nghệ và kinh tế vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh cũng như huy động các nguồn lực về tài chính, nhân lực, cơ sở vật chất phù hợp với quy định của pháp luật, kết hợp nguồn lực từ các chương trình, dự án để hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp.

Thanh niên tham gia khởi nghiệp

 

Ngày 15/4/2021, Ban thường vụ Thành Đoàn Bà Rịa đã cụ thể hóa chương trình khởi nghiệp gắn với việc định hướng để thanh niên hình thành các ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo, các mô hình kinh tế và dự án kinh doanh gắn với thế mạnh kinh tế của thành phố Bà Rịa thông qua tọa đàm kết nối nguồn lực hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2021.

Tọa đàm đã mang đến nguồn cảm hứng từ những mô hình, dự án cụ thể đang trong giai đoạn tiền khởi nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để kết nối ý tưởng, dự án khởi nghiệp; đồng thời, mở ra cơ hội để thanh niên trong toàn thành phố trực tiếp nêu lên tâm tư, nguyện vọng và đề xuất trong hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp đến các cấp lãnh đạo và các doanh nghiệp.

Thanh niên tham gia trao đổi ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo năm 2021.

Từ nhận thức khởi nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, để thúc đẩy các hoạt động khởi nghiệp trong thanh niên ngày càng phát triển, các cấp lãnh đạo thành phố Bà Rịa cũng như các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã và sẽ luôn đồng hành cùng thanh niên trong các hoạt động khởi nghiệp thông qua việc có chính sách, tạo cơ chế hỗ trợ; kịp thời xem xét, giải quyết những đề xuất, kiến nghị có liên quan để khát vọng vươn lên khẳng định bản thân làm giàu cho quê hương, đất nước sớm trở thành hiện thực.

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa