Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; Phát động Công trình măng non chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027

0
62

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn thành phố, ghi nhận những kết quả đạt được, chỉ ra tồn tại, khó khăn vướng mắc để hoạt động trong năm học mới đạt hiệu quả hơn.

Sáng ngày 12/11/2021; Hội đồng Đội thành phố Bà Rịa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021; triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021 – 2022; phát động Công trình măng non chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp nhiệm kỳ 2022 – 2027 với sự tham gia của 25 giáo viên TPT Đội trên địa bàn thành phố Bà Rịa.

Đồng chí Bí Thư Văn Thanh Hiệp – Thành đoàn Thành phố Bà Rịa, phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Bà Rịa đã khen thưởng cho 09 tập thể và 02 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2020 – 2021.


Hội nghị đã được tổ chức trang trọng, hiệu quả và thực hiện nghiêm 5K cũng như đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tất cả các hoạt động.

 

Tin, ảnh: Thành Đoàn Bà Rịa