Trong ngày 06/3/2022, Hội đồng đội huyện Châu Đức tổ chức tập huấn BCH Liên đội năm học 2021-2022

0
128

Trong ngày 06/3/2022, Hội đồng đội huyện Châu Đức đã tổ chức tập huấn BCH Liên đội năm học 2021-2022 cho các em là Liên đội trưởng, Liên đội phó, Uỷ viên BCH các Liên đội TH, THCS trên địa bàn huyện bằng  hình thức trực tuyến.

Hình ảnh tại lớp tập huấn trực tuyến

Trong 01 buổi sáng, các bạn tham gia lớp tập huấn đã được tiếp cận với các nội dung:

– Kỹ năng Phát biểu trước đám đông, làm việc nhóm

– Hướng dẫn và chuẩn hoá 7 yêu cầu đối với đội viên (nghi thức Đội, 3 bài trống đội)

– Nâng cao năng lực thực hiện quyền trẻ em, triển khai Luật trẻ em 2016

 

Hình ảnh tại lớp tập huấn trực tuyến

Đây là hoạt động hàng năm của Hội đồng đội huyện nhằm Bồi dưỡng kỹ năng – nghiệp vụ công tác Đội, kỹ năng thực hành xã hội cho các em Ban chỉ huy liên đội các trường Tiểu học – Trung học Cơ sở trên địa bàn huyện , góp phần nâng cao chất lượng hoạt động Đội, tính tự quản trong lực lượng chỉ huy Đội. Đồng thời Triển khai, quán triệt nội dung cần tập trung của chương trình công tác Đội và phong trào Thiếu nhi Huyện Châu Đức năm học 2020-2021.

 

Tin, bài: Tuổi trẻ Châu Đức