Trường THCS huỳnh Tịnh Của, huyện Long Điền tổ chức tập huấn Ban chỉ huy Chi đội Mô hình Chương trình Rèn luyện đội viên năm học 2019-2020

0
1712

Chương trình rèn luyện đội viên từ khi ban hành đến nay đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đội viên; chất lượng hoạt động của tổ chức Đội ở cơ sở và chất lượng giáo dục trong nhà trường; giúp cho đội viên rèn luyện phát triển toàn diện, sớm trở thành người đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh và người công dân có ích cho đất nước. Tuy nhiên, quá trình đổi mới đất nước đang đặt ra những yêu cầu mới cho công tác giáo dục thiếu nhi, đòi hỏi ở các em sự năng động, sáng tạo và khối lượng tri thức phong phú hơn, đống thời cũng đòi hỏi việc triển khai Chương trình rèn luyện đội viên hiệu quả hơn, 

Thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh giai đoạn 2018 – 2022” do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương ban hành. Ngày 13/01/2020, Liên đội THCS Huỳnh Tịnh Của tổ chức tập huấn triển khai Chương trình Rèn luyện đội viên năm học 2019-2020 đến 80 em trong Ban chỉ huy của 16 Chi đội.

Buổi tập huấn thu hút đông đảo các em trong Ban Chỉ huy Chi Đội tham gia

Trong buổi tập huấn các em được tìm hiểu nhiều điểm mới trong Chương trình Rèn luyện đội viên trong năm học này và được giải đáp những thắc mắc của bản thân về các nội dung có liên quan. Sau khi được triển khai, các em sôi nổi đăng ký nội dung rèn luyện cụ thể cho đội viên Chi đội mình gắn với những vấn đề có tính thời sự như bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa, chống biến đổi khí hậu, nâng cao kiến thức tin học, ngoại ngữ, bồi dưỡng kỹ năng … phấn đấu thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, cháu ngoan Bác Hồ; cố gắng trở thành đội viên Đội TNTP Hồ Chí Minh và đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Nội dung rèn luyện được đăng ký sẽ trở thành căn cứ để đội viên rèn luyện và đây cũng là căn cứ để Chi đội theo dõi và đánh giá kết quả rèn luyện của đội viên đến hết năm học.

Tin, ảnh: Ngọc Nhung