Tuổi trẻ thành phố tích cực trong công tác hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân.

0
50
Thực hiện chủ Trương của Thành ủy và UBND Thành Phố Vũng Tàu trong công tác phủ sóng vaccine mũi 2 cho toàn dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu.
Thành đoàn Vũng tàu đã thành lập 03 đội hình hỗ trợ tiêm vaccine cho người dân trên địa bàn thành phố với 60 tình nguyện viên tham gia. Liên tục hỗ trợ tiêm từ ngày 19/10/2021 đến nay đã tiêm cho hơn 100.000 người dân.