Căn cứ Kế hoạch số: 273-KH/ĐTN-UBKT, ngày 21/12/2020 của Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn Long Điền về việc kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn năm 2021. Ủy ban Kiểm tra Huyện Đoàn đã ban hành thông báo lịch kiểm tra, giám sát năm 2021.

Theo đó, ngày 16/4/2021, UBKT Huyện Đoàn do đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra trực tiếp chuyên đề công tác triển khai thực hiện Tháng Thanh niên; việc triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2021 đối với BCH Đoàn cơ sở thị trấn Long Điền và BCH Đoàn cơ sở xã Phước Hưng; kiểm tra Đoàn cơ sở xã An Nhứt bằng hình thức nghiên cứu báo cáo. 

Tham dự có đại diện các cấp uỷ Đảng, BCH Đoàn cơ sở xã, thị trấn. Nhìn chung, trong Tháng Thanh niên và trong 4 tháng đầu năm, các cơ sở Đoàn đã xây dựng chương trình, kế hoạch để triển khai các nhiệm vụ, chỉ tiêu, công trình thanh niên theo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Huyện Đoàn và cơ sở Đoàn. Quan tâm củng cố Chi Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn; quan tâm triển khai tiêu chí thi đua, đánh giá, phân loại tổ chức Đoàn và đoàn viên năm 2021

Đ/c Đỗ Minh Tân-HUV, Bí thư Huyện Đoàn, Chủ nhiệm UBKT Huyện Đoàn (đứng) kết luận chỉ đạo đối với Đoàn cơ sở thị trấn Long Điền

Tuy nhiên, tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu trong Tháng Thanh niên và chỉ tiêu thực hiện Chương trình công tác năm 2021 đạt thấp; thiếu CTTN chào mừng kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn; chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời; việc tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động phong trào Đoàn, công tác chi Đoàn còn nhiều hạn chế cần khắc phục; cơ sở vẫn còn trông chờ vào hướng dẫn, công văn chỉ đạo của cấp trên nên chậm triển khai các mặt nhiệm vụ.

Trong 8 tháng cuối năm, các cơ sở Đoàn và đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở cần nổ lực hơn nữa để hoàn thành chỉ tiêu thi đua năm 2021.

Tin, ảnh: Minh Tân