Vũng Tàu: tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển đảo và Công ước quốc tế về luật biển năm 2019

0
5000

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2019. Nhằm tuyên truyền phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, trong  công tác đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo, qua đó củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển, đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành pháp luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển. Cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo.

Quang cảnh Hội nghị tuyên truyền biển đảo và công ước quốc tế về Luật biển năm 2019

Thành đoàn Vũng Tàu đã chỉ đạo các Cơ sở, Chi đoàn trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đoàn viên và quần chúng nhân dân hiểu rõ về biển đảo Việt Nam, qua đó thể hiện đúng tinh thân bảo vệ chủ quyền biển đảo của từng người dân, không để kẻ xấu lợi dụng, tác động, lôi kéo tham gia các hoạt động chống phá Nhà nước dẫn đến những tình hướng xấu.

Đồng thời chỉ đạo Cụm thi đua số 2 của Thành đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển đảo và Công ước quốc tế về luật biển năm 2019 cho gần 200 cán bộ, đoàn viên thanh niên và quần chúng nhân dân trên địa bàn thành phố. Từ đó tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Thành đoàn Vũng Tàu.